Get Adobe Flash player

ติดต่อ(เวลาทำการ)

เบอร์โทรศัพท์ :

02-294-3563 , 022941986

โทรสาร : 02-2943563

---------------------------------

e-mail:

numchai_meatball@hot mail.com

---------------------------------

Facebook:

http://www.facebook.

com/numchai.meatball

---------------------------------

Hi5:

http://ncfoodproduc

tion.hi5.com เตือนภัยผู้บริโภค

เนื่องจากผู้ประกาศเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลูกชิ้นเนื้อวัวภายใต้ชื่อทางการค้าว่า

"นำชัยรสเด็ด" โดยมีตราเป็นเครื่องหมายวงกลม 2 ชั้น ในวงกลมเล็ก 

มีภาพประดิษฐ์เป็นรูปวัวในวงกลมเล็ก ภายในวงกลมใหญ่ 

มีข้อความว่า "ลูกชิ้นเนื้อวัวแท้" โดยพิมพ์ลงไปในถุงพลาสติก

ใช้ตัวอักษร และรูปเครื่องหมายการค้าเป็นสีแดง 

ซึ่งข้อความและเครื่องหมายดังกล่าวนี้ ได้ใช้มานานหลายปีแล้ว

บัดนี้ปรากฏว่ามีผู้ผลิตลูกชิ้นรายอื่นได้นำเอาข้อความรูปเครื่องหมายการค้า เลียนแบบ

ของผู้ประกาศไปใช้ในการผลิตและจำหน่ายลูกชิ้นของตน

 และเป็นลูกชิ้นไร้คุณภาพ ซึ่งผู้ประกาศได้รับการร้องเรียนว่า เมื่อผู้บริโภคใช้ไปแล้ว

เกิดอาการเป็นพิษอีกด้วย ดังนั้น จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคทราบโดยทั่วกันว่า

 อย่าหลงเชื่อตามชื่อและรูปเครื่องหมายการค้าลอกเลียนแบบเพราะ

อาจทำให้เป็นอันตรายได้ถ้าผู้ใดพบเห็นว่ามีผู้ลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

ของผู้ประกอบการ แจ้งให้ทราบด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

                                                                                                                      นาย ศุภมา จิตต์เที่ยง
                                                                                                                     กรรมการ