ต้อนรับน้องธนัชพร ขาวสวย หรือน้องน้ำตาล ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานแปรรูปเนื้อนำชัย

บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อแนวหน้าของประเทศไทย (ลูกชิ้นนำชัย) ได้มีโอกาสต้อนรับน้องธนัชพร ขาวสวย หรือน้องน้ำตาล ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานแปรรูปเนื้อ โดยน้องน้ำตาล เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์และมีรางวัลระดับจังหวัดการันตี ทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทีไ่ด้มีส่วนในการเพิ่มวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจให้แก่น้องน้ำตาล ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร

2018-10-23T17:37:51+00:00 23 October 2018|Categories: ข่าวสารกิจกรรม|