นโยบายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บจก. เอ็น ซี ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มาตรฐาน ISO14001