สายเชียงใหม่-สันกำแพง ทั้งหมด 17 สาขา

สายเชียงใหม่-สันกำแพง ทั้งหมด 17 สาขา 2018-04-10T13:53:10+00:00
ร้านป้าแก้ว ดอนปิน
ร้านป้าศรี
ร้านแดงโอชา
ร้านพี่ป๊อบ ต้นเปา
ร้านพี่พร
ร้านพี่ยุพิน
ร้านพี่น้ำแม่คือ
ร้านป้าหอมท่ารั้ว
ร้านพี่ดาวตลาดแม่กวง
ร้านพี่ชาติ ราชภัฐ
ร้านพี่อ้อย พระสิงห์
ร้านพี่นงครวญ
ร้านพี่แก้ว ดอนปิน
ร้านป้าหอม
ร้านพี่แสงเวียน
ร้านคิ้วโอชา
ร้านป๊อบต้นเปา